Land Registry : जमीन खरेदी करण्यापूर्वी रजिस्ट्री खरी आहे की बनावट हे कसे तपासायचे? हा आहे सोपा मार्ग…

Land Registry : जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला त्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळायला हवी.

Vijay Patil
Land Registry

Land Registry : बहुतेक लोक कुठेतरी गुंतवणूक करत आहेत, म्हणून ते फक्त जमीन किंवा मालमत्तेतच करत आहेत. अशा परिस्थितीत अनेक लोक घर बांधण्यासाठी मालमत्ता खरेदी करण्याचा विचार करत आहेत. पण जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करणार असाल तर तुम्हाला त्याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळायला हवी.

कारण आजकाल जमिनीच्या व्यवहारात तुमची फसवणूक करणारे अनेक बेईमान लोक आहेत. सरकारी जमिनीची दुहेरी रजिस्ट्री करून पैसे हडप करणारे काही लोक आहेत. अशी फसवणूक टाळायची असेल, तर खरी आणि बनावट रजिस्ट्रीमधील फरक जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.

लोकांच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो की, भारतात जमीन खरेदी-विक्रीसाठी रजिस्ट्री ही कायदेशीर प्रक्रिया घोषित करण्यात आली आहे. तुम्ही जमीन खरेदी किंवा विक्री केल्यास तुम्हाला रजिस्ट्री करून घ्यावी लागेल. परंतु खरेदीदाराच्या अज्ञानाचा आणि भोळेपणाचा फायदा घेऊन त्याची फसवणूक करणारे अनेक गैरप्रकार आहेत.

पण आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की जर तुम्ही जमीन खरेदी करताना रजिस्ट्री करून घेत असाल तर तुम्हाला कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायला हव्यात? जेणेकरुन तुम्हाला वेळेवर बनावट रजिस्ट्री कळू शकेल.

अशा प्रकारे खरी बनावट नोंदणी तपासा

बहुतेक लोक जमीन खरेदी करताना फक्त त्याचे नाव त्याच्या रजिस्ट्रीमध्ये किंवा खतौनीमध्ये पाहतात परंतु ते आवश्यक नसते. जमिनीच्या रजिस्ट्री आणि खताऊनीवरून हे कळत नाही की ती विकणाऱ्या व्यक्तीला जमीन किंवा मालमत्तेचा मालक होण्याचा अधिकार आहे की नाही? अशा फसवणुकीपासून वाचवायचे असेल तर जमिनीची नवीन आणि जुनी रजिस्ट्री जरूर पाहावी.

यामध्ये तुम्हाला पाहावे लागेल की त्या व्यक्तीने ती जमीन दुसऱ्याकडून विकत घेतली आहे की नाही आणि त्यानंतर त्याला ती विकण्याचा अधिकार आहे की नाही? याशिवाय, तुम्हाला जमिनीची खतौनी देखील पहावी लागेल आणि तुम्हाला खतौनीमधील ऑर्डर पहाव्या लागतील.

7-12 तपासा

जर तुम्ही जमीन खरेदी करत असाल तर तुम्हाला हे समजले पाहिजे की मृत्युपत्र आणि दुहेरी रजिस्ट्रीची बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यामुळे तुम्ही खरेदी करत असलेल्या जमिनीवर कोणतेही प्रकरण सुरू नाही हे तुम्ही आधीच शोधून काढावे. यासाठी तुम्हाला 7-12 वर जाऊन ती सरकारी जमीन आहे का ते चुकून विक्रेत्याच्या नावावर पडले आहे का ते पाहावे लागेल. 7-12 पर्यंत एकत्रीकरण नोंदी पाहिल्यास ही जमीन शासनाची, वनविभागाची की रेल्वेची आहे हे लक्षात येईल. हा जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो.