Kitchen Tips : थंड झाल्यावर देखील सॉफ्ट राहील चपाती, या गोष्टी लक्षात ठेवा

How to Make Soft and Round Chapati in Marathi : प्रत्येकाच्या हातच्या चपातीची चवही वेगळी असते हे खरे आहे कारण कोणाची चपाती मऊ होते तर कुणाच्या हाताची चपाती थोडी जाड